Valná hromada

Dne 25. 3. 2018 v 17:00 se uskuteční řádná VALNÁ HROMADA SOKOL ZAJEČICE, z.s. Srdečně zveme všechny členy Sokol Zaječice, příznivce zaječického fotbalu i další hosty do hospody Na Hřišti, Zaječice 70. Navržený program Valné hromady: 1. ÚVOD a. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH b. Ověření usnášeníschopnosti c. Schválení programu Valné hromady 2. …

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice,

  Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s. konané dne 1.11. 2017 Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Šnajberk, P.Walder host: V.Douda Převod nemovitostí do majetku Sokola Zaječice, z.s. Viz zápis ze zastupitelstva 16.10.2017, obec zadá vypracování odhadu, varianta za odhadní cenu mínus vynaložené náklady v současných cenách Fotbal – muži, poslední letošní zápas neděle 5.11. ve …

Nové stanovy TJ Sokolu Zaječice

      S T A N O V Y   spolku TJ Sokol Zaječice, z.s. I. Základní ustanovení   Spolek s názvem TJ Sokol Zaječice, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozujísport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Sídlem TJ je:Zaječice 70, 251 67 Pyšely. TJ bylo přiděleno IČ: 165 56 305 …

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice ze dne 9.10.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice č. 7, konané dne 9.10.2014   Přítomni:             Zd.Hruška, M.Láska, L.Sádecký, J.Vejmelka, P.Walder     Pokaždé vybírat vstupné.   Domlouvání na zápas: sejdemese.net, tymuj.cz   Seznam emailů – aktualizace Zd.Hruška a L.Sádecký   Č.účtu –umístit do kontaktů   Výběr čl. příspěvků – Lukáš   Služby umístit na nástěnku, na …

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice ze dne 7.9.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice č. 6, konané dne 7.9.2014   Přítomni:             Zd.Hruška, M.Láska, L.Sádecký, J.Vejmelka, P.Walder     Zemní práce na víceúčelovém hřišti provést ještě před zimou.   Zd.Hruška  – vyřídí záležitost žlutých karet T.Plátka na svazu, hrozba pokut   Zd.Hruška  – dotažení hostování P.Berger a další   Na 13.9.dohodnuta brigáda , …

Zápis ze schůze 7.9.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice č. 6, konané dne 7.9.2014   Přítomni:             Zd.Hruška, M.Láska, L.Sádecký, J.Vejmelka, P.Walder     Zemní práce na víceúčelovém hřišti provést ještě před zimou.   Zd.Hruška  – vyřídí záležitost žlutých karet T.Plátka na svazu, hrozba pokut   Zd.Hruška  – dotažení hostování P.Berger a další   Na 13.9.dohodnuta brigáda , …

Zápis ze schůze VV ze dne 13.4.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice č. 2, konané dne 13.4.2014 Přítomni: Zd.Hruška, M.Láska, J.Vejmelka, L.Sádecký, P.Walder Hosté: P. Sádecký, J.Hruška, P. Janková, P.Kutálek Program: 1. Zahájení schůze 2. Stav pokladny a účtu 3. Došlá pošta 4. Kontrola stálých úkolů 5. Vystoupení jednotlivých členů výboru ( hostů ) dle požadavku 6. Nové úkoly 7. …