Zápis ze schůze VV ze dne 10.2.2019

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s. konané dne 10.2. 2019 Přítomni: Sadecký, Walder, Kapinos, Šnajberk, Láska Hosté: Hůlka, Hladík, Makula Zapisovatel: Lukáš Sadecký Valná hromada 1)      Valná hromada bude uspořádána 24.3. od 18:00. Walder rozvěsí a rozpošle pozvánky. 2)      Odstupující VV navrhne rozšíření z 5 členů na 7 členů. Na VH provézt diskuzi na způsob …

Zápis ze schůze VV – říjen

  Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.   konané dne 3.10. 2018   Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder, P. Šnajberk Hosté:   O.Hůlka, Z.Hladík, V.Douda   Lukáš S. svolá co nejvíce kluků na trénink 10.10., bude pod vedením Zd.Hladíka. Brigáda dokončení instalace stínící tkaniny: svolá Martin L., bude nutný manipulátor Po diskuzi potvrzeno …

Program valné hromady 19.2.2017

Milí členové i nečlenové Sokola, rodiče dětí, navržený program Valné hromady (19.2. v 17h) je následující:   1.     ÚVOD a.     Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH b.     Ověření usnášeníschopnosti c.      Schválení programu Valné hromady 2.     HODNOCENÍ ČINNOSTI  a diskuze a.     Zpráva o hospodaření a revizní komise, zpráva o činnosti, zpráva trenéra, 3.     ČINNOST V ROCE 2017 a.     Priority pro rok 2017 b.     Hráčská základna a …

Zápis ze schůze 18.1.2017

Zápis ze schůze Výk. výboru Sokol Zaječice, z.s. konané dne 18.1. 2017 Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, P.Sadecký, P.Šnajberk, P.Walder Dětské sportovky ve středu od 17h Během zimního období velmi nízká účast dětí, nutno znovu oslovit všechny potenciální rodiče před každou středou s cílem zjistit kolik dětí přijde – info P.Kutálek. Možnost je přihlášení přes web rozhraní. Zajistí …

Zasedání valné hromady – zápis

ZÁPIS ze zasedání Valné Hromady Sokol Zaječice, z.s. (dále jen Spolek) konané dne 8.2.2015 v sídle Spolku, Zaječice 70, 251 67 Pyšely O svolání Valné hromady rozhodl Výkonný výbor na schůzi 13.4. 2016. Oznámení o konání Valné hromady bylo řádně a včas vyvěšeno v sídle Spolku, na veřejné nástěnce Spolku a pozvánky byly rozeslány v …

Zápis ze schůze VV 11.5.2016

Zápis ze schůze Výk. výboru TJ Sokol Zaječice konané dne 11.5.2016   Přítomni:             M.Láska, L.Sadecký, P.Sadecký, P.Walder             Omluven: P.Šnajberk Hosté:                  P.Daněk, St.Hruška   Poděkování P.Daněk, přivítání P.Sádecký, předání klíčů.   Oprava spodních dveří – cílem je neustálého přístup k traktůrku a do kabin. Zajistí: Pavel Sadecký   Údržba hřiště – převážně bude sekat P.Sadecký, dle …

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze Výk. výboru TJ Sokol Zaječice konané dne 16.3.2016 Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, P.Šnajberk, P.Walder, Omluven: P.Daněk Nová právní entita Sokol Zaječice, z.s. – stav založení – Rejstříkový soud si vyžádal ověřené podpisy také členů revizní komise, podalo se znovu – Další kroky po založení: velká členská schůze, založení účtu (výběr bankovního ústavu, který …