Osadní výbor Zaječice Kovářovice

Věrka Sadecká
předsedkyně
Alča Daňková
Jana Urbanová
Pavel Michalík
Petr Kutálek

Důvod založení a co očekávat od osadního výboru

Zastupitelstvo města Pyšely na svém zasedání 28.ledna 2019 schválilo zřízení osadního výboru Zaječic a Kovářovic (OV ZajKov).

Důvodem zřízení osadního výboru byl fakt, že v roce 2019 nebyl v zastupitelstvu města zástupce našich městských částí. I když v roce 2023 svého zastupitele máme, dává nám smysl osadní výbor zachovat a pokračovat v aktivitách, které děláme.

Smyslem osadního výboru je shromažďovat náměty na zlepšení života v Zaječicích a Kovářovicích. Prezentovat návrhy na zastupitelstvo města Pyšely. Aktivně podporovat / organizovat aktivity, které lidi spojují a vytvářejí prostor pro jejich setkávání.

Setkáváme se 1x měsíčně v hospodě Oksford. Přesné termíny můžete najít v plechových nástěnkách v Zaječicích a v Kovářovicích nebo na této stránce. Termíny také zasíláme mailem.

Jak s námi můžete komunikovat

 • elektronicky: ovzajkov@gmail.com
 • písemně: zanechte nám vzkaz ve schránce – jsou pod plechovými nástěnkami v Zaječicích a Kovářovicích. Na vzkaz uveďte své jméno a telefonní číslo, případně email, ať se s vámi můžeme následně spojit.
 • osobně: na jednání OV ZajKov – jednání jsou otevřená, můžete přinést váš podnět nebo se jenom zastavit a poslouchat.
Schůze výboru
Oksford
17. dubna 2024
18:30
17
DUB
Schůze výboru
Oksford
15. května 2024
18:30
15
KVĚ
Schůze výboru
Oksford
12. června 2024
18:30
12
ČVN

Whatsappová komunita ZajKov

Co je whatsappová komunita?

Jde o způsob, jak propojit členy různých diskuzních skupin do většího celku. Každý člen vidí všechny skupiny sdružené do komunity a může si vybrat, do které z nich zapojí. Správci komunity můžou oslovit všechny členy komunity speciálním kanálem, aniž by “spamovali” psaním zpráv do všech skupin.

Komunity | Centrum nápovědy pro WhatsApp

Jak probíhá komunikace v komunitě?

 • jednosměrně = od správců komunity ke všem jejím členům prostřednictvím kanálu “Informace a oznámení”. Na tyto správy můžou členové komunity pouze reagovat emotikony
 • obousměrně = standardní komunikace v jednotlivých skupinách, jak jste na ni zvyklí

Kdo a jak se může stát členem naší komunity?

 • členem komunity ZajKov se může stát jakýkoliv obyvatel Zaječic nebo Kovářovic
 • nového člena může přidat pouze správce komunity
 • znáte-li nového obyvatele Zaječic, či Kovářovic, který má zájem o přidání do naší komunity, nasměrujte jej na některého z členů osadního výboru

Skupiny v komunitě

 • otevřené nebo uzavřené
  • otevřená skupina je taková, do které se může přihlásit / odhlásit každý člen komunity sám
  • uzavřená skupina je taková, do které může nové členy přidat pouze správce skupiny
 • každý člen komunity může navrhnout vytvoření nové skupiny přímo přes whatsapp. Žádost se dostane ke správcům komunity, kdy jeden z nich pak navrhovatele zkontaktuje a spolu se domluví zda tuto skupinu vytvořit a jak ji nastavit (otevřená/uzavřená)
 • otevřená skupina
 • míněná pro sdílení informací o sportovních, vzdělávacích nebo zábavných, či jiných aktivitách v Zaječicích a Kovařovicích, ale i v okolních obcích
 • otevřená skupina
 • míněná pro sdílení informací o dopravě v okolí (zejména do a z Prahy)
 • uzavřená skupina
 • míněná pro děti cestující vlakem ze/do Senohrab a jejich rodiče, aby se mohli sladit na dopravě na vlak / z vlaku
 • uzavřená skupina
 • určená pro členy osadního výboru
 • otevřená skupina
 • míněná pro poptávky/nabídky sousedské pomoci, služeb, materiálu,...
 • původní ZTP

Jak rosteme v čase

Kovářovice

Zaječice – fotbalové hřiště

Zaječice – Chytárna

Zaječice – náves

Zaječice – Štěpnice

Sledujte nás na

Napište nám