Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice,

 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice,

z.s.

konané dne 1.11. 2017

Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Šnajberk, P.Walder host: V.Douda

Převod nemovitostí do majetku Sokola Zaječice, z.s.
Viz zápis ze zastupitelstva 16.10.2017, obec zadá vypracování odhadu, varianta za odhadní cenu
mínus vynaložené náklady v současných cenách
Fotbal – muži, poslední letošní zápas neděle 5.11. ve 14h
Provizorní zalepení okna folií – Petr, do jara zasklení – Pepa truhlář
Přímotop – Martin
Služba – 60 min před zápasem – zajistí Lukáš
Trávník poseká – Pavel S.
organizace dokopná – neděle ráno: Pavel Šnajberk pomůže s grilem Jardovi Vejmelkovi, více
brigádníků na stavbu
Uzavírání zápisu po zápase – jako poslední, nejlépe vše do zápisu rozhodčího. Do 24h podat
příp. protest.
Jarní soustředění – 23.-25.2.
Lokalitu a horskou chatu zajistí Petr + Vláďa Douda, maximální částka dotace Sokola na akci
je do 8000 Kč. Lukáš zjistí u kluků zájem, výběr nevratné zálohy 500 Kč.
Lukáš – zjistí kdy začíná jarní mistráky, podle toho zajistit 2 přáteláky před tím, klidně
umělka v Benešově.
Fotbal – Zaječické holky (garant J.K.)
Petr W. a honza Kapinos přidat do mail listu
Úterky 17-18 tělocvična
Organizace a čas dalších tréninků přes zimu – domluví se Honza Kapinos se Zdenkem Hladíkem.
Jednotná evidence členské základny všech oddílů (v xls, ve FAČR a hlavně v IS ČUS) – povede Martin
Do IS ČUS nohejbal oddíl.
Trenéři licence C – Zdeněk Hladík, hotovo!
Florbal (út 15-16, čt 16-17)
Smlouva trenér p. Karel Hlaváček, Martin L. pošle P.W. finální smlouvu k podpisu jakmile
bude známa konečná částka dle počtu dětí.
Brigády
Hřiště – až na jaře
Stavba zahrádky – pod vedením M.Láska., O.Hůlka., P.Šnajberk.
Kulturně společenské akce
17.11. lampioňák
Objednat kapelu na únor na zábavu
Dotace
Žádost M.L. příspěvek obec 50.000 Kč na dětské branky (procedurálně? Kopie Niklesová)
Finanční podpora FAČR přímo klubům na účet – přišlo 2x 6.189 Kč

J.Šnajberk – požaduje dopracovat prezentaci, proplacení nákladů na projekt atd. – jen v případě
realizace projektu. Co bude chtít J.Š. proplatit je potřeba dát návrh na výk. výbor

Vzlínání vody z podlahy na pánských záchodech.
Řeší O.Hůlka

Zapsal: P. Walder