Co pečeme?

Na webu Sokola Zaječice pečeme koláčky (používáme cookies) v souladu se zákony

Co jsou tyto koláčky?

  • Jako koláček (anglicky cookie) se v protokolu HTTP označuje malé nožství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který se uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Koláčky běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.
  • Koláčky se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.
  • Koláčky neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do koláčků jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze koláčky použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.
  • Informací z koláčků se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez koláčků, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Volně čerpáno z Wikipedie.

Jaké koláčky pečeme?

Souhlas s ukládáním koláčků

Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek je v rámci Evropské unie upraveno směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích, která vyžaduje, aby provozovatelé webových stránek získali od návštěvníků těchto stránek souhlas s využíváním koláčků (tzv. princip opt-in). Výjimku představují pouze technické koláčky, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

Více zde: Cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

Jak zkontrolovat nastavení koláčků v různých prohlížečích?

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách: