Valná hromada

Dne 25. 3. 2018 v 17:00 se uskuteční řádná
VALNÁ HROMADA
SOKOL ZAJEČICE, z.s.

Srdečně zveme všechny členy Sokol Zaječice, příznivce zaječického
fotbalu i další hosty do hospody Na Hřišti, Zaječice 70.
Navržený program Valné hromady:
1. ÚVOD
a. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
b. Ověření usnášeníschopnosti
c. Schválení programu Valné hromady
2. HODNOCENÍ ČINNOSTI a diskuze
a. Zpráva o hospodaření a revizní komise, zpráva o činnosti jednotlivých oddílů.
3. ČINNOST V ROCE 2018
a. Priority pro rok 2018
b. Hráčská základna a tréninky 2018
c. Členská základna a příspěvky na rok 2018
d. Výstavba víceúčelového hřiště
e. Dětský oddíl
f. Florbal
g. Různé
4. ZÁVĚR
Návrh dalších bodů programu a podnětů je možné zaslat na email info@.sokolzajecice.cz.
Žádáme všechny členy Sokola Zaječice o účast. Předem děkujeme.

Petr Walder

předseda výk. výboru Sokol Zaječice, z.s.