Zápis ze schůze VV – říjen

 

 • Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

 

konané dne 3.10. 2018

 

Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder, P. Šnajberk

Hosté:   O.Hůlka, Z.Hladík, V.Douda

 

 • Lukáš S. svolá co nejvíce kluků na trénink 10.10., bude pod vedením Zd.Hladíka.
 • Brigáda dokončení instalace stínící tkaniny: svolá Martin L., bude nutný manipulátor
 • Po diskuzi potvrzeno zvýšení nájemného z restaurace na 10.000 Kč / měs., s tím, že 2.000 Kč půjdou do „fondu oprav“ určeného na investice do budovy.  Od 11/2018. (Pro: Walder, Láska, Šnajber, Proti: Sadecký, Kapinos), Požadované nájemné 10.000,- bez určení nebylo schváleno (PRO: Sadecký, Kapinos Proti: Walder, Láska, Šnajberk)
 • Nutno hledat další sponzory místní i jiné.
 • Připravit smlouvu s Ondrou (Petr W., Martin L.)
 • Podat žádost Můj klub 2019.  Martin L. do 31.10., podklady (seznamy dětí) poskytne Honza K.
 • Pročesání hřiště bránou vč. dosetí – provede Pavel Š. až na jaře.
 • Martin L. informoval o vytvoření horolezeckého oddílu a lyžařského oddílu. Nábor členů.
 • Zd.Hladík dotáže Radka Z. na možnost sehnání vagonu
 • P.D. nabídl 10 ks Kubíkových nádrží, vezmeme

 

Zavlažování – možné zdroje vody – shrnutí:

 1. Studna – vrt do studny  (kontakt na firmu má Masák)

 

Zásobník a sběr dešťové vody:

 1. Studna – vložení zásobníku na míru do studny
 2. Vykopání jímky – Zd.Hladík po skončení zápasů
 3. Jednolitý zásobník
  1. Šejba umí sehnat 12 ccm za 35.000 Kč i s dopravou
  2. Hliníková p.Šubrt – Pavel má zajít za p.Šubrtem
  3. R.Z.?
 4. Spojení 10 ks Kubíkových nádrží (Pavel D.)

 

Další trvající úkoly:

 • Dotáhnout smlouvu s obcí, po volbách
 • Dotáhnout změnu statutárních orgánů – Martin L.
 • Nátěr střechy
 • Odstranění větví, starosta osobně 8.6.: má posudek, 2 stromy se budou kácet, ostatní ne
 • GDPR podpis rodiče
 • Přihlášení holek do FAČR
 • Zbyněk s Honzou K. obouchat kabiny
 • Oprava zámku dámské wc – zajistí Ondra H.
 • Křemičitý písek – Pavel Šn. Zavolá Purmovi, nebo se zeptá jinde, typ 0,2
 • Kulturně společenské akce 2019

 

Zapsal PW