Zápis ze schůze VV ze dne 7.11.

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 7.11. 2018

 

Přítomni:             M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder, P. Šnajberk

 

 

–          Sokol Zaječice děkuje Arnoštovi Trunecovi (LT Klima s.r.o.) za peněžní dar určený na nákup sportovních pomůcek a organizaci sportovních aktivit dětí!

–          Osvětlení hřiště: řeší Honza Kapinos a Zd.Hladík, schváleno pořízení světel

–          Termín VH: březen 2019 před startem jarní sezony

–          Traktůrek na servis

–          Doplnit dresy (10 Hagi, Lukáš Barcal si koupí rukavice proplatíme, L.S. dotáže hráče zda něco nepotřebují dokoupit)

–          Variabilní symbol pro platby příspěvků:  fotbal: 2018-1,   florbal: 2018-3

–          Zpracovat detailní rozpočet na závlahu  (položky vrtaná studna min 25m, nafta vybagrování, folie do jímky, čerpadlo do jímky, atd..)

–          Brigáda v kontejneru: neděle 11.10. v 9 hod

–          Do žádosti o finanční příspěvek ze strany obce:

o   oprava odpadů 25.000 Kč

o   výměna oken 110.000 Kč

o   výměna hliníkových kabelů vč repase. Rozv. Skříně 15.000 Kč

o   oprava části střechy – očištění, nátěry 10.000 Kč