Zápis ze schůze ze dne 12.12.

 1. Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 12.12. 2018

Přítomni:    M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder, P. Šnajberk

 • Poděkování Lukášovi Sadeckému za účast na VH OTS Benešov. LS podal stručné komuniké z této VH.

 • Dotace:  Dešťovka do 7.1.19, letos nebudeme podávat žádost, zkusíme příští rok

  Dotace kraj – požádáme, zpracuje paní Kopecká (odměna 10% jen v příp. získání dotace), osloví ji M.L., schváleno všemi hlasy

 • Na nejbližší schůzi zastup. Požádáme o schválení smlouvy na dlouh. pronájem z důvodu žádosti o dotace

 • Zd.Hladík pomůže s organizací fotbalu dospělých (pomoc najít trenéra, víc tlačit na brigády, víc zapojit Pavla S.)

 • Taneční zábava 16.2.2019, schválena částka na kapelu, vstupné necháme 100 Kč. OSA vyřešena přes OTS

  • Bude nutná inzerce akce (FB, roznos do schránek, vymyslet propagaci)

  • Všichni – shromažďovat věci do tomboly – napsat fotbalistům, z Aliexpressu, ze Sapy

 • Závlaha:  Zd.Hladík zajistí proutkaře, určí vydatnost – P.W. připomenout

 • Rozpočet na Závlahu – zpracoval Martin L. ve 3 variantách

díky

P.