Zápis ze schůze z 9.1.

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 9.1. 2019

Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, J.Kapinos, P.Walder, P. Šnajberk Hosté: Zd.Hladík, Zd.Hruška
Dotace
Výzva STČ kraj žádáme ve spolupráci s paní V.Kopeckou, Business Benefit, odměna 10% +
dph pouze v případě, že dotace bude schválena. Podávání žádosti od 14.1. do 28.1. 2019
Paní Kopecká má od nás vše co potřebuje. Odevzdá 14.1., následně kontrola, dopracování a
Sokol podá.
Žádáme o neinvestiční záležitosti: příspěvek na mzdy trenérům, pronájmy tělocvičen, na děti
Minulé dotace – do konce ledna 2019 je potřeba provést vyúčtování (nejzašší termín je 14.2.)
Dořeší M.Láska a L.Sadecký
Smlouva obec
4.1. proběhla schůzka M.Láska, P. Walder se starostkou Š.Bendářovou.
Bude doplněn odstavec o spoluúčasti Sokola na investicích, finanční nebo pracovní formou
M.Láska kontaktuje D.Raise, dořeší citace „veřejné potřeby“
Bude nutné provést soupis majetku, co je ve vlastnictví města, co Sokola.
Plán rozvoje sportu
Vyjádření Sokola Zaječice k Plánu rozvoje sportu – poslat do 14.1.2019. Připraví P.W.
Taneční zábava 16.2.2019
Propagace (FB, roznos do schránek, vymyslet propagaci
Prodej vstupenek – hostinský/á
věci do tomboly – napsat fotbalistům, příp. dokoupit z Aliexpressu, ze Sapy
Oslovit možné sponzory. Všichni.
Termín Valné hromady – stanoven předběžně na 23.-24.3.2019
Různé
 Pavel Šnajberk se zastaví na stavebním úřadě, zeptá se, zda jde vyměnit stavebníka ve
stavebním povolení.
 Výzva – platba člen. přísp. PW
 Účetní výkazy – připraví Lukáš
 Nápad: založit jezdecký oddíl – cíl zvýšit počet členů Sokola
 Traktůrek na servis (Dvořák, Benešov)
 Připravit plán brigád na jaro, poslat před a rozdat na VH
 Fesťák – květen
 16.6. rozlučka muži

Webová verze zápisu:
Sokol podá žádost o dotaci k Výzvě STČ kraj do 28.1.2019.
Do konce ledna provést vyúčtování dotace 2018.
Smlouva s obcí řeší M.L. a P.W.
Plán rozvoje sportu – vyjádření Sokola, zpracuje P.W.

Taneční zábava – řešena organizace.
Stanoven termín Valné hromady předběžně na 23.-24.3. 2019.
Účetní výkazy – připraví L.S.
Připravit plán brigád na jaro, P.W.
Fesťák – květen
16.6. rozlučka muži
Zapsal PW

Mimo zápis:
J.Hruška 10 piv na Sokol, za zapůjčení vozíku a rýhovače?
Další trvající úkoly:
– Zd.Hladík pomůže s organizací fotbalu dospělých (pomoc najít trenéra, víc tlačit na
brigády, víc zapojit Pavla S.)
– Převod do majetku (příznivá situace na obecním úřadě), Máme posudky, máme
usnesení zastupitelstva..
– Dotáhnout smlouvu s obcí, po volbách
– Dotáhnout změnu statutárních orgánů – Martin L.
– Nátěr střechy
– Odstranění větví, starosta osobně 8.6.: má posudek, 2 stromy se budou kácet, ostatní ne
– GDPR podpis rodiče
– Přihlášení holek do FAČR
– Zbyněk s Honzou K. obouchat kabiny
– Oprava zámku dámské wc – zajistí Ondra H.
– Oprava vzlínající vody
– Křemičitý písek – Pavel Šn. Zavolá Purmovi, nebo se zeptá jinde, typ 0,2
– Kulturně společenské akce 2019
– Brigáda dokončení instalace stínící tkaniny: svolá Martin L., bude nutný manipulátor
– Termín VH: březen 2019 před startem jarní sezony
– Traktůrek na servis
– Doplnit dresy (10 Hagi, Lukáš Barcal si koupí rukavice proplatíme, L.S. dotáže hráče
zda něco nepotřebují dokoupit)
– Variabilní symbol pro platby příspěvků: fotbal: 2018-1, florbal: 2018-3