Zápis ze schůze VV ze dne 10.2.2019

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 10.2. 2019

Přítomni: Sadecký, Walder, Kapinos, Šnajberk, Láska

Hosté: Hůlka, Hladík, Makula

Zapisovatel: Lukáš Sadecký

Valná hromada

1)      Valná hromada bude uspořádána 24.3. od 18:00. Walder rozvěsí a rozpošle pozvánky.

2)      Odstupující VV navrhne rozšíření z 5 členů na 7 členů. Na VH provézt diskuzi na způsob provedení zápisu do registru spolků.

3)      Přihlášky do volby členů VV předat nejpozději týden před VH z důvodu tisku volebních lístků VV.

4)      Na VH bude dán prostor všem členům k vyjádření a k předání vlastní vize, se kterou by rádi vstoupili do VV. Po volbě budou rozděleny kompetence a odpovědnost za jednotlivé činnosti spolku, což povede k jasné odpovědnosti za svěřenou problematiku.

Sokolská zábava

1)      Tombola se bude připravovat v pátek od 19:00.

2)      Martin Láska prověří lístky do tompoly.

3)      Členové VV prověří možnost dodání sešívačky, která se každoročně na plese ztrácí…

4)      Deset cen bude losovaných z nevýherních lístků. Zbytek cen bude předem určené výherním číslem.

Jednání VV

1)      Návrhy na jednotlivé body schůze VV budou zasílány v průběhu týdne před zasedáním VV, aby si všichni členové VV mohli připravit podklady na jednotlivé problematiky.

Hříště + budova

1)      Byl schválen prodej nádob na vodu za 500,-Kč za kus. Budou ponechány dvě nádoby, které se dají pod okap.

2)      Sadecký – Kapinos prověří ceny a možnost provedení šaten hostů v „buňce“ místo kontejneru.

3)      Pavel Šnajberk bude monitorovat možnost ideální počasí pro zlepšení stavu hřiště. V případě ideálních podmínek bude objednán písek s rašelinou a rozmetáno vše po fotbalovém hřišti spolu s travním semenem.

4)      Martin Láska – objednat travní semeno.

5)      Realizace podia v mezi nad fotbalovým hřištěm byla v aktuální podobě zamítnuta. Volná diskuze bude opět otevřena po vytvoření přesných pravidel pro využívání těchto prostor a využití hřiště v případě nepřízni počasí.

6)      VV jednohlasně schválil podpis nájemní smlouvy s obcí na 99 let. To však nemění nic na cíli získat budovu do vlastnictví spolku.

7)      Ondra Hůlka s Pavlem Makulou provedou úpravy odpadů na záchodech.

8)      Po opadnutí sněhu bude brigáda na dokončení osvětlení a zahrabání rýh po kopání elektriky. Do počátku sezony bude dle počasí brigáda na zámkovou dlažbu před vchodem do kabin.

Obecné

1)      Servis traktůrku – bude osloven “Ivan” pouze na výměnu oleje.

2)      Martin Láska předá Šnajberkovi vyjádření o změně IČa.

3)      Schváleno vymezení dvou stolů po zápase fotbalového týmu pro fotbalisty Zaječic. Hlasovali pro: Kapinos, Sadecký, Walder Proti: Láska, Šnajberk

5)      Členové VV si do příštího zasedání promyslí možnosti vysazení stromů za pokácené stromy. Stromy budou pokáceny ve výšce 1,5m. Do 1.dubna bude přednesen VV záměr s pařezy. V jiném případě budou zkráceny na minimální délku.

Kultura

1)      Jakákoliv kulturní akce na fotbalovém hřišti musí být nejdříve komunikována na VV (datum, v případě možnosti i obsah akce a předpokládaná velikost)

2)      Plánované akce na rok 2019: sobota 22. června kapela Rockass, v pátek 19. července kapela Brutus. Zarezervovány i data 31. září a 25 května. Obsah kulturní akce zatím nebyl přesně definován. Na připomínku Jana Kapinose k nájmu za užívání hřiště nabídl Ondřej Hulka za koncert kapely Brutus 5.000,-Kč. Částka byla jednohlasně akceptována VV.