Zápis ze schůze VV z 6.3.2019

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 6.3. 2019

Přítomni: Sadecký, Walder, Kapinos, Šnajberk, Láska Hosté: Hladík, Makula, Hůlka

Smlouva na pronájem hospody
Znění smlouvy schváleno, možno podepsat, dodat přílohy (živn.list, předáv.protokol)
Stromy
1) Pahýly – do 1.4. náměty veřejnosti na využití
2) Návrhy na nové stromy, konzultace se zahradníky, které stromy jsou vhodné. Lukáš
navrhuje stříbrný javor. Finančně přispěje obec, zasadí Sokol
Valná hromada 24.3. v 18h
Schválen návrh programu VH
Lukáš dohodne brigádu fotbalistů 24.3. mezi sálovkou a VH
Seznam uchazečů o práci ve výk. Výboru a jejich vize pošleme všem členům mailem.
VH rozhodne zda veřejná nebo tajná volba
Hřiště – projet bránou a pohnojit. Provede P. Šnajberk.
Nábor dětí – proběhne v dubnu , garant: J.Kapinos
Daňové přiznání do 31.3., připraví a podá L.Sadecký
Masopust – projednána organizace, příprava, náklady na muzikanty případně doplatí Sokol.
Navařit háčky na brány, garant: P.Šnajberk

Zapsal: P.Walder