Zápis ze schůze VV ze dne 13.4.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice

č. 2, konané dne 13.4.2014

Přítomni: Zd.Hruška, M.Láska, J.Vejmelka, L.Sádecký, P.Walder

Hosté: P. Sádecký, J.Hruška, P. Janková, P.Kutálek

Program:

1. Zahájení schůze

2. Stav pokladny a účtu

3. Došlá pošta

4. Kontrola stálých úkolů

5. Vystoupení jednotlivých členů výboru ( hostů ) dle požadavku

6. Nové úkoly

7. Závěr, datum další schůze

 

Pavel Sádecký – bude hlavní zodpovědná osoba za péči o trávník, pomoc a záskok: Tomáš Plátek, Pavel Daněk.

Budova – Jarda Hruška bude upozorňovat na to co je potřeba opravit, obdrží 1x klíč (Zd.Hruška přidělá klíč)

Stříška na kontejneru je utržená, je potřeba co nejdříve udělat, 2 balíky IPY (2,4 x 18m) by měly stačit.

Domluveno s P. Kutálkem, že zkusí opět vést sportovní čtvrtky pro děti, bylo by dobré dát ve známost více dopředu, na konci srpna nabídnout. Od počátku se budou děti registrovat, s mladšími dětmi by mohl vypomoci p.Durák (dotáže M.Láska). Budou zapotřebí florbal branky, hokejky.

Spolupráce se Sdružením pro zvelebování Zaječic a Kovářovic, plánované akce:

Čarodějnice 30.4. – hl.organizátor je SZZK (P.Janková, Lucie Homolková), akce oznámena v Pykulce (bez udání místa, které se vyplakátuje), loni cca 100 dětí. SZZK zajistí: program pro děti, dřevo na hranici (P.Janková se nejprve zkusí domluvit se Zaradičkou), hasiči Pyšely povolení, voda

Sokol zajistí: nutno domluvit s Šejbou posekání před akcí??, občerstvení, přívod elektřiny, povolení na prodej alkoholu (do 16.4.!) pro TJ Sokol Zaječice, Kostina, Verču – zajistí L.Sádecký. Ohraničení policejní páskou s cílem zabránit vjezdu aut na travnatou plochu, barely na vodu, cedule info parkování k lípě.

Zaječické Vánoce – hl. organizátor RC Zajíček, dohodnut předběžně termín 21.6. – zjistit ještě zda není kolize s okolními akcemi (Pyšely, Palouk Senohraby, Kostin barman show na Vánoce

Memoriál Miloše Hrušky – termín předběžně 16.8., pozvat Pyšely, Přestavlky, Úročnice?,Hrusice? dohodnout v průběhu mistráků…

Prase k ukončení sezony – „Posezení s přáteli fotbalu“ – 14.6. po posledním mistráku, nechá se více na starosti kluci (sami si zajistí prase, dřevo, kontejner), dobrovolný příspěvek.

„Olympiáda“ – září – P.Kutálek

Posvícení – 27.9. – Stará garda x Holubice jako předzápas cca 2x 20-30 min., požádat včas aby se hrálo doma

Závěrečné posezení v hospodě – cca 15.11.

Mikulášská – v Pyšelích, málo místa v Zaječické hospodě.

Konec ledna / únor 2015 – ples, zajistit kapelu hodně dopředu, cca 4000,-

Pojištění objektu – kopii na úřadě zajistí P.W., Roman Routner – by měl mít pojištění domácnosti či provozovny (zjistí Zd.Hruška)

Zd.Hruška – zajistí papírově hostování „bobisty“

Příspěvky Zd.Hruška zaplatil, finance doladí s pokladníkem.

Nutno zřídit internet banking, účet, nutný je originál zápisu z VH.

Nedostatek dresů a míčů je vyřešen.

Do zápisu kolik bylo v kase kolik se utratilo.

Příští zápas doma – jídlo po zápase budou zbylé klobásy, prodej i o přestávce.

Informace, které je nutné doplnit na webové stránky + jak můžeme informovat lidi o existenci webu (email, nástěnky)

Neoficiální (dobrovolná) brigáda na stavbu hranice na čarodějnice. Proběhne 26. dubna. Nebude se počítat do brigád sokola.

Domluven počet brigád za sezonu – vždy na začátku a konci půlsezóny fotbalu, tj. 4x za rok.

Řešení obsahu nástěnek v kabině, hospodě a “u lípy”

Trenér pohlídá plnění služby po zápase, tj. úklid sítí, odpadků, kabin, “hodin” atd.

 

Příští schůze: 11.5.2014

 

Zapsal: Walder Petr

Předseda: Hruška Zdeněk