Zápis ze schůze VV

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 10.6. 2020

Přítomni: Sadecký, Kasl, Hladík, Šnajberk, Láska

Omluveni: XXX

Zapisovatel: Lukáš Sadecký

1)  VV byly projednány detaily k programu VH, která se bude konat 14.6.2020 od 17:00. Prezentace bude dokončena v tomto týdnu.

2)  Předána informace o dotaci od obce Martinem Láskou, která v letošním roce pravděpodobně nebude poskytnuta, případně bude v mnohem menší míře. Toto je zapřičiněno z důvodu nižších příjmu s ohledem na koronavirus.

3) Martin Láska informoval výbor o možnostech dotace COVID. Na tuto dotaci nejsme schopni dosáhnout, neboť náš příjem nebyl vázán na využívání sportoviště či pořádání akcí.

4) Davidem Kaslem předány informace o stavu stavebního řízení na vrtanou studnu. V týdnu bylo obdrženo povolení od Želivky. Dle všeho by již nemělo nic bránit vrtání a čeká se na konečné vyjádření stavebního úřadu.

5) Provedena revize členské základny na ČUS

6) Předány podklady (účetní uzavěrka atd.) revizní komisi (Vejmelka, Balcar)

7) Potřeba svařit střídačku hostů – odpovědnost Pavel Šnajberk

8) Potřeba poslat panu Šusterovi (předseda sokolu Zaječice u Chrudimi) starý účet ke zrušení. Odpovědnost – Sadecký  + Láska

9) Provedena inventarizace hotových projektů k rekonstrukci kabin a hřiště.

10) Potřeba domluvit koncepci fotbalu mužů, potřeba iniciovat ze strany fotbalistů. Odpovědnost – Sadecký

11) Předány informace ohledně dětského turnaje (20.6.2020) a rozlučky dětí se sezonou.

—————————————–

Láska: poslat šablonu na prezentaci VH na doplnění, dořešit účet se Zaječice u Chrudimi, poslat členům výboru projekty na rekonstrukci kabin + hřiště

Sadecký: poslat starý účet, fotbal muži

Šnajberk: Svařit střídačku, až bude čas tak domluvit brigádu na vyčištění nádrže