Zápis ze schůze Výkonného výboru

SOKOL Zaječice, z. s.
Zápis ze schůze Výkonného výboru
konané dne 19. 1. 2021

Přítomní členové VV: L. Sadecký, D. Kasl, M. Láska, Z. Hladík
Omluveni: P. Šnajberk

 1. Vrt:
 • čerpadlo studna-nádrž: pořízení + instalace: P. Svoboda z Pyšel (Grundfos) – finální rozpočet: 51 200
  čerpadlo včetně příslušenství) + 15 500 (vodárna a dopojení – odhad, finální částka dle reálných nákladů) –
  ceny bez DPH, VV odsouhlasil;
 • nový rozvaděč a hodiny (podružný elektroměr) pro vrt, čerpadlo a šatny – O. Hůlka osadil;
 • nádrž: vypuštěna; vymytí tlakovou vodou na jaře (Z. Hladík, P. Šnajberk, L. Sadecký).
 • úklid po vrtu: po osazení a zapojení čerpadla vrt-nádrž.
 1. Automatická závlaha: stále platí, že v první fázi do jara pořídíme čerpadlo, pro nadcházející sezonu
  manuální postřik kačenami, budeme dávat stranou finance na dokončení, posoudíme možnosti dotací
  (rozpočet na materiál komplet: cca 270 tis. – firma Irimon).
 2. Revitalizace hřiště: provzdušnění, srovnání drnů – kvůli počasí se nestihlo, proběhne v nejbližším
  možném termínu (domluvené s golfisty) – náklady: propíchání 5 tis., prořezání 6 tis. (stejné ceny, za jaké
  dělali na hřišti v Pyšelích).
 3. Dotace:
 • vyúčtování loňských – do konce ledna, M. Láska pošle.
 • od obce jsme byli vyzváni k zaslání podkladů pro možné budoucí dotace, zpracujeme (M. Láska, D. Kasl) –
  aktualizace: odesláno pro 4 investiční akce a 1 provozní náklady (rekonstrukce šaten, automatická závlaha,
  nový povrch víceúčelového hřiště, zateplení budovy, sportovní potřeby).
 1. Podnájemné hospoda: Vzhledem k nucenému uzavření Oksfordu z důvodu vládních opatření jsme se
  dohodli s O. Hůlkou na snížení podnájemného za měsíce říjen/listopad/prosinec, a to na výši 70 % běžného
  podnájemného.
 2. Sklad nářadí a spol.: unimobuňka od P. Šnajberka – převezena, umístěna. Až dovolí počasí, osadíme
  železným rámem a vraty.
 3. Dětské hřiště: možnost využít Participativní rozpočet Středočeského kraje – Z. Hladík + L. Sadecký
  zpracují návrh – je třeba podat do konce ledna.
 4. Fotbal: fotky: D. Kasl zajistí návrh plakátů: týmy muži, děti, sezona 2020/2021 – stále platí.
 5. Rekonstrukce šaten: zrušen výklenek na míče, zazděné dveře z chodby, zbouraná příčka, vybourané a
  osazené nové dveře do prostoru bývalých šaten hostů, nový strop se zateplením, osazené 2 infrapanely na
  stropě, obložení cetris deskami, povrchová úprava. Zbývá oddělit nový prostor na míče od technického
  zázemí pro vrt a závlahu (mříž/příčka). Investice materiál + práce celkem 55 tisíc Kč – odsouhlaseno.
  Díky všem, kdo se na rekonstrukci podíleli (Z. Hladík, Jarda Fanda, R. Lorenčík, V. Kříž, rodiče fotbalistek,
  O. Hůlka, J. Táborský).
 6. Cedule Sokol Zaječice nad tribunu: návrh, poptávka na zhotovení (D. Kasl) – stále platí.
 7. Plánované akce:
  Maškarní ples sportovců – 27. února od 20 hodin
  Zaječický masopust – 6. března od 9 hodin
  Termíny závisí na aktuální covid situaci, budeme průběžně aktualizovat.

Příští schůzka VV: 3. 2. 2021, 20:00, Oksford, Zaječice (dá-li covid, jinak aktuálně dle možností)
Zapsal: David Kasl