Zápis ze schůze VV

SOKOL Zaječice, z. s.
Zápis ze schůze Výkonného výboru
konané dne 8. 4. 2021

Přítomní členové VV: L. Sadecký, D. Kasl, M. Láska, Z. Hladík, P. Šnajberk
Přítomní členové: O. Hůlka, J. Kapinos, V. Douda

 1. Termín volební Valné hromady: Nestanoven, uspořádáme v nejbližším možném
  termínu, kdy to epidemiologická situace dovolí. Budeme včas informovat. (Na základě zákona č. 191/2020
  Sb. lze funkční období dosavadního výkonného výboru prodloužit až o 3 měsíce od skončení mimořádných
  opatření – nouzový stav.)
 2. Vrt:
 • čerpadlo studna-nádrž: pořízení + instalace: zaplaceno;
 • nádrž: vypuštěna; zbývá vymytí tlakovou vodou v nejbližším možném termínu po zapojení čerpadla
  (Z. Hladík, P. Šnajberk, L. Sadecký).
 1. Automatická závlaha: vybrané čerpadlo nádrž-hřiště: DAB K70-300T (cenová nabídka od spol. Irimon:
  včetně vybavení (příprava na automatickou závlahu) 90 350 Kč vč. DPH. VV: dozjistit, kolik výbavy je třeba
  pro závlahu kačenami (D. Kasl).
  Před instalací je třeba mít vyřešeno:
  • spínání a vypínání čerpadla studna-nádrž (O. Hůlka)
  • zprovoznění čerpadla studna-nádrž (O. Hůlka)
  Hadice (B75) pro kačeny: po zprovoznění čerpadla si půjčíme na vyzkoušení – Hasiči Pyšely (Z. Hladík), pak
  případně koupíme – stále platí, že pokud by měl někdo možnost sehnat použité, sem s nimi.
 2. Revitalizace hřiště: 27. 3. proběhla brigáda: rozvoz mixu písek/rašelina. Účast přes 40 lidí – všem moc
  děkujeme! Následně bylo provzdušněno. V pondělí dopoledne dosejeme trávu (P. Šnajberk, Z. Hladík),
  jakmile vzejde současný pažit, necháme prořezat drny (Z. Hladík). Po zasetí je třeba nechat hřiště 1 až 1,5
  měsíce ležet.
 3. Fotbal – tréninky: během klidové fáze využijeme hřiště ve Čtyřkolech (P. Jaeger), případné zápasy v době
  regenerace trávníku budeme řešit dle situace.
 4. Fotbal muži: L. Sadecký informoval o výkladu změn pro hromadné trénování po skončení nouzového
  stavu. Vzhledem k možnému zvolnění opatření zajištěno tréninkové hřiště ve Čtyřkolech (kvůli revitalizaci
  domácího, viz body 4 a 5).
 5. Fotbal děti: Zamluveny termíny pro turnaj na hřišti: 19. 6. nebo 12. 6. nebo 26. 6. J. Kapinos bude
  informovat.
  J. Kapinos byl na VH OFS Benešov zvolen členem komise mládeže pro dívčí fotbal – VV souhlasí, že mu
  poskytne plnou moc pro jednání v těchto věcech jménem Sokola Zaječice na půdě OFS. J. Kapinos
  informoval, že na VH navrhne rozšíření VV Sokola Zaječice z 5 na 7 členů.
 6. Dotace:
  Můj klub: podali jsme žádost (M. Láska).
  Středočeský kraj: neinvestiční – podáme jako vždy (M. Láska). Investiční: zkoušíme na dodělání
  multifunkčního hřiště, příští týden schůzka na stavebním úřadě kvůli dořešení starého stavebního povolení
  na jiný Sokol – historická změna IČO) (D. Kasl).
 7. Sklad nářadí a spol.: osazení železným rámem a vraty – plechová (P. Šnajberk) – během jara. Technické
  řešení + soupis materiálu – M. Láska. Svaření – P. Šnajberk
 8. Dětské hřiště: se zajištěním organizace a realizace rekonstrukce se nabídla K. Hladíková. VV odsouhlasil
  využití transparentního účtu založeného pro rekonstrukci kapličky v Zaječicích. VV odsouhlasil znění letáku
  výzvy – poslán spolu s tímto zápisem mailem na členy Sokola. Na dary od 1000 korun Sokol vydá potvrzení
  o sponzorském daru pro možný odpočet z daňového základu. Tištění a distribuci letáků zajišťuje organizátor
  akce. SMS komunikace domluvena s předsedou OV ZajKov. Před pořízením konkrétního/ích hracích prvků
  bude rozhodnutí VV záviset na právním stanovisku ohledně odpovědnosti za případné úrazy (certifikované
  versus necertifikované herní prvky, nutné zajištění hřiště – oplocení, parametry branky, znění informačních
  tabulek) – zajistí Z. Hladík. Vyjádření k témuž od obce coby majitele pozemku – zajistí D. Kasl.
 9. Rekonstrukce šaten: hotovo, zbývají drobné dokončovací práce a přepažení technické místnosti – po
  osazení čerpadla nádrž-hřiště s příslušenstvím.
 10. Lavičky na tribuně: spodní sezení renovováno (obroušení starého nátěru a nový nátěr) a osazeno, horní
  bude dokončeno v závislosti na počasí co nejdříve (D. Kasl).
 11. Cedule Sokol Zaječice nad tribunu: nový rám pro osazení cedule s nápisem a logem domluven
  s K. Kailem, následně zajistíme tisk cedule (D: Kasl, P. Daněk).
 12. Příspěvky za 2021 – kdo ještě neuhradil, prosíme o zaplacení: 500 Kč dospělí, 100 Kč děti,
  č.ú.: 2501006397 / 2010, VS 2021500.
 13. Zatrubnění nad hřištěm a vznik parkovacích stání: přislíbili jsme obci pomoc s osazením obrubníků –
  formou brigády, svoláme dle potřeby (závisí na postupu prací na nové silnici, nelze nyní naplánovat).
 14. Plánované akce odložené (rádi bychom uspořádali, záleží na situaci):
  Maškarní ples sportovců
  Zaječický masopust
  Příští schůzka VV: 5. 5. 2021, 20:00, Oksford, Zaječice (dá-li covid, jinak aktuálně dle možností)
  Zapsal: David Kasl