Zápis ze schůze Výkonného výboru

SOKOL Zaječice, z. s.
Zápis ze schůze Výkonného výboru
konané dne 9. 6. 2021

Přítomní členové VV: L. Sadecký, D. Kasl, M. Láska, Z. Hladík, P. Šnajberk
Hosté: J. Kapinos, O. Hůlka
Volební Valná hromada: 13. 6. od 16:00 v Oksfordu, Zaječice 70.

 1. Příprava na VH: revize členských příspěvků: upozorníme „neplatiče“, bez zaplacení nejpozději před VH
  nelze hlasovat. / Rozdělení úkolů pro zajištění průběhu VH (tisk volebních lístků, prezenční listiny, volebního
  řádu, příprava prezentace činnosti VV a Sokola Zaječice za 2020/21.
 2. Brigáda v sobotu 12. 6. od 9 hodin na hřišti:
 • obrubníky: odloženo, obec nestihne připravit
 • obsekání hřiště křovinořezy – je třeba udělat před turnajem příští víkend – kdo může, nechť se dostaví
  s křoviňákem / hráběmi / kolečkem
 • instalace nové cedule nad tribunou (D. Kasl + 1)
 • zapojení čidel pro automatické hlídání hladin v nádrži (O. Hůlka + 1)
 1. Brigády obecně (nastavení pravidel) + pravidelná údržba hřiště včetně zavlažování: do diskuse na VH.
 2. Nový traktůrek na sekání: zajištění nabídek, průzkum trhu – již akutní.
 3. Automatická závlaha: zapojeno čerpadlo nádrž-hřiště. Kačeny: koupíme 2 nové plus hadice, viz Pyšely (J.
  Kapinos)
 4. Revitalizace hřiště: začátkem července postřik proti plevelu – nutné 3 týdny bez užívání hřiště (P.
  Šnajberk)
 5. Zábradlí u hřiště: Z. Hladík navrhl zabezpečit pro snížení rizika úrazu dětí – pro VV není priorita, není to
  dětské hřiště, J. Kapinos navrhne řešení a rozpočet, pak ke schválení VV
 6. Fotbal muži:
 • L. Sadecký informoval o přestupu nové posily (zadarmo) – Radek Zaoral
 • Letní pohár – od konce května do konce června.
 • Sezonu 2021/22 přihlásíme.
 • Je třeba vyklidit skříně ze vchodu k šatnám (k rozhodčímu místo regálů / buňka / kumbál za šatnami) +
  připravit šatny (L. Sadecký, J. Kapinos).
 1. Fotbal děti:
 • Turnaj na hřišti: 19. 6. – objednané kýty a gril. J. Kapinos požádal o zajištění obsluhy grilu (od 7 hodin) –
  pokud máte zájem o výpomoc, přihlaste se prosím J. Kapinosovi (603 277 220).
 • Školení trenérů – Kácov, 2denní workshop: J. Kapinos (Sokol uhradí 800 Kč za ubytování + poplatek).
 • Přihlášení do soutěže: Z. Hladík dotrénuje léto, pak jako trenér končí.
 • Diskuse o budoucích možnostech dětského fotbalu: J. Kapinos přednese na VH.
 1. Dotace: Nově budeme žádat o multifunkční hřiště v rámci programu NSA „Kabina“ (až 800 tisíc na akci,
  ve spolupráci s agenturou).
 2. Sklad nářadí a spol.: osazení železným rámem a vraty – plechová. Technické řešení, soupis materiálu,
  zajištění realizace – M. Láska během prázdnin.
 3. Dětské hřiště: zjistit stav dodatku ke smlouvě na obci – vyjmutí dětského hřiště z nájemní smlouvy (K.
  Hladíková).
 4. Rekonstrukce šaten: drobné dokončovací práce a přepažení technické místnosti – po osazení čerpadla
  nádrž-hřiště s příslušenstvím.
 5. Nový člen: R. Zaoral, Ina Smutná – schváleni VV.
 6. Podnájemné za leden až květen: VV se dohodl s O. Hůlkou na zaplacení 50 % stanoveného podnájmu,
  od června plné podnájemné dle smlouvy.
 7. Pronájem plochy na reklamní poutače kolem hřiště: nastavení pravidel k diskusi na VH.
  Zapsal: David Kasl