Zápis ze schůze VV

SOKOL Zaječice, z. s.
Zápis ze schůze Výkonného výboru
konané dne 23. 6. 2021

Přítomní členové VV: L. Sadecký, D. Kasl, M. Láska, P. Šnajberk, J. Kapinos
Hosté: V. Douda, M. Staruch

 1. Volba předsedy, tajemníka a hospodáře VV:
  Navrženi: předseda David Kasl, tajemník Lukáš Sadecký, hospodář Martin Láska. Hlasování: 5 hlasů pro,
  návrh byl schválen.
  VV provede v nejbližším možném termínu zápis změny do spolkového rejstříku (včetně členů Revizní
  komise).
 2. Traktůrek: pronájem od O. Hůlky (výhodné pro Sokol z hlediska cash flow) – probrali jsme podmínky
  pronájmu s budoucím odkupem: dle potřeb Sokola 1 až 3 tis. Kč měsíčně, VV připraví návrh smlouvy.
  Starý traktůrek: VV se dohodl na prodeji – zjistíme cenovou hladinu (M. Láska, J. Kapinos), následně
  rozhodneme o způsobu prodeje.
 3. Elektroinstalace k čerpadlu pro závlahu: O. Hůlka vyčíslil náklady, včetně spotřeby elektřiny za provoz
  zavlažování a topení v kabinách za období leden až červen 2021 (12 238 Kč).
 4. Platba za elektřinu dle přidruženého elektroměru: spotřeba elektřiny Sokola bude na základě ročního
  vyúčtování odečtena z měsíčního podnájmu.
 5. Oddíl lyžařů (V. Douda): 4 noví členové oddílu, 3 je třeba schválit jako nové členy Sokola: Ivana Pelánová,
  Martina Bartošová, Marek Bartoš – VV schvaluje.
  Úprava přihlášky do Sokola – P. Hrušková připraví návrh.
  Kabina hostů v zimě k dispozici lyžařům: sezónní výměna FAB zámku. VV souhlasí.
 6. Správce hřiště: J. Kapinos pověřen koordinací a zajištěním správce, osloví J. Hrušku, VV pomůže se
  sestavením týmu pomocníků – kdo má zájem podílet se na sekání hřiště a zavlažování, nechť dá vědět na
  info@.sokolzajecice.cz, bude zařazen do skupiny (odpracované hodiny budou započítány do povinných
  brigád).
 7. Vývod ven na kompresor: pro pravidelné čištění traktůrku. Realizace: během prázdnin.
  Příští schůze VV v Oksfordu 7. 7. 2021 ve 20:00 hodin (v případě změny budeme včas informovat). Všichni
  jste zváni.
  Zapsal: David Kasl