Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice ze dne 7.12.2014

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Zaječice

č. 9, konané dne 7.12.2014

 

Přítomni:             Zd.Hruška, M.Láska, L.Sádecký, J.Vejmelka, P.Walder

 

 

 • Ø Kontrola bodů z předchozí schůze VV

ü  Žádost o vyčlenění prostředků v rozpočtu obce na rok 2015 na opravy na budově TJS podána, přišla zamítavá odpověď se zdůvodněním, že město hodlá v příštím roce převést budovu do majetku TJS.

ü  Dohodnuto se starostou, že faktura za výměnu bojleru přijde přímo na město Pyšely

 

 • Ø Pravidelná nedělní sálovka
  • Hráči budou informováni emailem o možnosti nedělní sálové kopané
  • Bude umístěno na Sejdemese.net  (ML)

 

 • Ø Kontrola placení členských příspěvků
 • Poslat email těm co ještě nezaplatili + číslo účtu a Var. Symbol pro zaplacení (LS)

 

 • Ø Valná hromada – termín stanoven na 8.2.2015, po skončení nedělní sálovky

 

 • Ø Jarda Hruška bude požádán o výrobu nové desky na nástěnku + stříška nad nástěnku,

 

 • Ø Ples Sokola – termín dle možnosti kapely (prověří JV), 31.1. nebo 24.1. nebo 7.2.
  • Nekuřácká akce
  • Plakáty připraví Alena Daňková nebo PW

 

 • Ø Přátelský zápas 28.12. Zaječice x Pyšely na krytém umělém hřišti v S-centru Benešově. (cena 800,- na 2 hodiny, ideální počet 10 hráčů/ 1 mužstvo)

 

 • Ø 2500,- Kč za natáčení připadne Romanovi, příspěvek na zateplení

 

 • Ø Ping-pongový turnaj:  20.12.2014, restaurace Na hřišti, od 14 hod.
 • 1 stůl zajistí JV,   1 stůl zajistí ML, pálky, síťky zajistí JV
 • Seznam dětí rozdělit dle ročníků a zjistit možné kapacity pro fotbalový oddíl přípravky (ML)
 • Nekuřácká akce
 • Info na plakátech, e-maily

 • Ø Masopust  – 7.3.2015
 • Kapelu objednal Jarda hruška
 • Sraz 8.30 u hospody, 9.00 odchod průvodu
 • Info na plakátech (PW), e-maily

 • Ø Různé
 • Univerzální plakát na fotbal zajistí PW + stíratelný fix (lamino do max. A3)
 • ML zprovozní budík – ukazatel času

 

 

Termín příští schůze:  leden 2015

 

 

Zapsal: Petr Walder

Předseda: Hruška Zdeněk