Pozvánka na valnou hromadu

Dne 8. 2. 2015 ve 14:00 se uskuteční řádná

VALNÁ HROMADA

TJ SOKOL ZAJEČICE

 

Srdečně zveme všechny členy TJ Sokol Zaječice, příznivce zaječického fotbalu i další hosty do Hospody Na Hřišti, Zaječice 70.

 

Program Valné Hromady:

 1. ÚVOD
  1. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele VH
  2. Ověření usnášeníschopnosti
  3. Schválení programu Valné Hromady
  4. HODNOCENÍ ČINNOSTI
   1. Zpráva o činnosti, Zpráva trenéra, Zpráva o hospodaření a revizní komise
   2. ÚPRAVA STANOV TJ SOKOL ZAJEČICE dle nového Občanského Zákoníku
   3. ZMĚNA názvu na TJ SOKOL ZAJEČICE z.s.
   4. RŮZNÉ
    1. Hráčská základna a trénování pro rok 2015
    2. Členská základna a příspěvky na rok 2015
    3. Výstavba víceúčelového hřiště
    4. Návrh starosty města o možném převody majetku města na TJS Zaječice
    5. Dětský oddíl
    6. Různé
    7. VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU a REVIZNÍ KOMISE
    8. DISKUZE
    9. USNESENÍ
    10. ZÁVĚR

 

Návrh dalších bodů programu a podnětů je možné zaslat na email info@.sokolzajecice.cz.

Žádáme všechny členy TJS Zaječice o účast. Předem děkujeme. VV TJS Zaječice