Zápis ze schůze VV ze dne 16.12.2015

Zápis ze schůze Výk. výboru TJ Sokol Zaječice

konané dne 16.12.2015

 

Přítomni:             P.Daněk, M.Láska, L.Sadecký, P.Šnajberk, P.Walder

 

 

Nová právní entita TJ Sokol Zaječice

Veškeré právní kroky vedoucí k založení Sokol Zaječice, z.s. koná JUDr. David Rais

 

Žádost O.Hůlky na snížení nájmu, spolufinancování kamen

Odsouhlaseno snížení nájmu o 2000 Kč po dobu 11 měsíců. Kamna + instalace zůstanou v případě odchodu O.Hůlky z nájmu součástí restaurace, resp. v majetku Sokol Zaječice.

 

Fotbal – příprava na jarní část sezony 2016

–          probíhá příprava v tělocvičně

–          Lukáš Sadecký zajistí potřebné přestupy hráčů (P.Jaeger hostování, Herman –Stř.Skalice)

–          Lukáš Sadecký prověří možnost střídavý ch startů –Pepa od E.Michalíka

 

Daňové přiznání – zajistí Lukáš Sadecký, jako loni, nezměněné IČO

 

Členská základna – aktualizace databáze na serveru ČUS, zajistí Petr Walder

 

Datová schránka – založení zajistí M.Láska

 

Plánované akce se spoluorganizací TJ Sokol Zaječice

Taneční zábava 13.2016., kapela Tan-Dem, objedná Pavel Daněk

Masopust 5.3.2016

 

 

 

 

  • Ø Termíny schůzí:  zpravidla každá první sudá středa v měsíci, po tréninku , v 19.30

 

 

 

 

 

Zapsal: Petr Walder