Zápis schůze VV z 16.3.2014

Schůze výboru TJ Sokol Zaječice,

16.3.2014

Přítomni: Zd.Hruška, M.Láska, J.Vejmelka, L.Sádecký, P.Walder

Hosté: St. Hruška, P.Hrušková

 

Předání klíčů, předání poklady, majetku, účetních aj. dokumentů, razítka

Viz samostatný předávací protokol

 

Volba funkcionářů

Předseda: Zd. Hruška

Tajemník: M.Láska

Hospodář a pokladník: L.Sadecký

J.Vejmelka – hlavní trenér, koncepce

P.Walder – kontaktní osoba s městem Pyšely

 

Závěry schůze

Zd.Hruška – povede agendu členů, dořeší neprodleně veškeré náležitosti vůči OFS Benešov, povede agendu brigád, s R.Pášou dořeší přestup P.Bergera, dořeší vyúčtování příspěvku 3000 Kč na materiál SK Pyšely. Zajistí registraci V.Kubeše, Emila a M.Virága, zajistí pořadatele utkání.

L.Sadecký spolu s J.Vejmelkou provedou inventuru dresů a inventuru kontejneru. Správa objektu, sestaví plán oprav.

M.Láska – sestaví plán předpokládaných akcí ve spolupráci s obč. sdruženími, stanoví termín úklidu obce. Dohodne termín kontroly se Št. Bednářovou. Kalkulace na florbalové brány.

J.Vejmelka – povede tréninky, zajistí rozpis služeb před zápasy, volba kapitána mužstva

P. Walder – dohodne s městem svoz trávy po sekání. Dotažení prodeje pozemku.

 

 

Pravidelné termíny schůzí stanoveny na každou první neděli v měsíci, v 17h.

Termín další schůze: 6.4.2014 v 17h

 

Přátelské přípravné utkání s Úročnicí se bude konat v neděli 23.3. 2014 v ??