Zápis ze schůze 18.1.2017

Zápis ze schůze Výk. výboru Sokol Zaječice, z.s.

konané dne 18.1. 2017

Přítomni: M.Láska, L.Sadecký, P.Sadecký, P.Šnajberk, P.Walder

Dětské sportovky ve středu od 17h

Během zimního období velmi nízká účast dětí, nutno znovu oslovit všechny potenciální rodiče před

každou středou s cílem zjistit kolik dětí přijde – info P.Kutálek. Možnost je přihlášení přes web

rozhraní. Zajistí P.W. a M.L.

 

Žádost nájemce o snížení nájmu

Na minulé schůzi již odsouhlaseno snížení nájmu o 4x 2000 Kč, formou spoluúčasti na investici (např.

zastřešená zahrádka, nebo něco co zůstane po skončení nájmu v restauraci či kuchyni) – vymyslí

Ondra. Schváleno, že O.H. koupí a zůstane v kuchyni: 3x nerezový stůl, Nerezová police nad stoly,

Nový rozvod el. zásuvek nad stoly, Přidaný druhý ventilátor na digestoř, Průtokový ohřívač, Nové

svítidlo, celkem 12x 2000 Kč. Sepíše se dodatek ke smlouvě k této věc

Sokol Zaječice, z.s. – další kroky

– Převod budovy do majetku, Žádost a komentář k žádosti – podáno na nejbližší schůzi

zastupitelstva. (Bezúplatný převod nelze, jen převod za 1 Kč)

– Zjistit na FÚ daňovou povinnost – Pavel Š. dotáže FÚ Říčany, PW prověří u daňaře

Likvidace topoly-osika: PW napíše na obec, cílem aby posoudil dendrolog, či někdo z živ. prostředí

zda nejsou stromy nebezpečné

Fotbal – žádost na OFS abychom hráli od jarní části v neděli odeslána. Neoficiálně změna potvrzena.

Oprava tribuny – viz předchozí zápis

Brigády

– Stanovit přesný termín brigád: 4x ročně, na jaře 2x – až na Valnou hromadu

– První brigáda: 26.3. před první zápasem

– zamáznout odloupnutou fasádu

– střecha – za pěkného počasí (vybrousit, umýt wapkou, natřít)

Plánované akce se spoluorganizací Sokola Zaječice

Kapela Tandem z Ondřejova – PW objednal na 11.2.2017

– podomní prodej vstupenek 22.1. Petr + Lukáš

Turnaj v nohejbale – 18.2. od 13 nebo 14 hod. , Sokol Zaječice vyšle reprezentanty

Masopust – 4.3. zajišťuje Pavel Sadecký (úhrada kapely: co se nevybere to Sokol doplatí)

Čarodějnice neděle 30.4.2017

Dotační programy – Martin Láska podal zpracoval a podal možnou žádost o dotaci č. VIII., výsledek

bude znám na jaře.

VH Sokol – termín: neděle 19.2.2017 od 17h

Oznámení, vyvěšení rozeslání info – Petr

Brigáda v kabinách 2.12. – Luboš, Lukáš – inventura dresů, netřeba kupovat dresy, stačí dokoupit

štulpny (s fuseklí), černé – zajistí Lukáš S.

Přemístit balony do tepla – zajistí Lukáš

Servis traktůrku před sezónou – zajistí Pavel Sadecký

VH OFS 21.1. – zúčastní se Petr W. (podpis delegační list)

Volná přeregistrace hráčů – 1.1. až do konce března, – Lukáš S.

Pavel Sádecký – zajistí brankáře

Obec nainstaluje 2 vodoměry v budově, jeden odečtový do kabin. Elektřina bude dohodnuta s O.H.

Florbal – děti – pod záštitou Sokola Zaječice, částečně přispějeme na tělocvičnu, podmínkou jsou děti

zapsané do Sokola Zaječice

Finance, účtenky, příkazy k podpisu

Lukáš – zápisy na web

Úhrada členství FAČR, OFS, ČUS zajištěno

Termín příští schůze: středa 8.2.2017 v 20.15

Dále pravidelně každou 1.středu v měsíci (1.3.)

Zapsal: P.W.