Program valné hromady 19.2.2017

Milí členové i nečlenové Sokola, rodiče dětí,
navržený program Valné hromady (19.2. v 17h) je následující:

 

1.     ÚVOD

a.     Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH

b.     Ověření usnášeníschopnosti

c.      Schválení programu Valné hromady

2.     HODNOCENÍ ČINNOSTI  a diskuze

a.     Zpráva o hospodaření a revizní komise, zpráva o činnosti, zpráva trenéra,

3.     ČINNOST V ROCE 2017

a.     Priority pro rok 2017

b.     Hráčská základna a trénování pro rok 2017

c.      Členská základna a příspěvky na rok 2017

d.     Výstavba víceúčelového hřiště

e.     Dětský oddíl

f.       Různé

4.     VOLBA ČLENŮ VÝK. VÝBORU

5.     ZÁVĚR
Dále prosím členy, kteří neuhradili za rok 2016 členské příspěvky, o úhradu převodem na účet: 2501006397 / 2010.
(dospělí 500 Kč, děti 100 Kč, senioři 100 Kč)

Moc děkuji.

Petr Walder
Sokol Zaječice, z.s.