Předávání obrazu 9. prosince 2023

Rok se s rokem sešel…

     a tak se i NOK s PYVEM opět potkali, aby si zase obraz předali.

V Čerčanech na koupáku bylo hodně veselo a po “oficiální části” a ponoru v 1,6°C teplé vodě se všichni odebrali do Oksfordu, kde to patřičně oslavili. 

Záznam s předávání i fotodokumentace níže