Noříme se v neděli

Ponor 31. března 2024

Teplotu vody nad 10°C ještě v březnu jsme měli naposledy v roce 2019 a tak nedělních 10,8°C je fakt na uzavření nořičské sezony. Jestli se v nejbližších dnech neochladí, budeme se nad tím muset zamyslet.

Tradiční zaječické rčení dí: „Bez zlatavého moku nebylo by NOKu.“ Stručně a jasně vystihuje zrození Nedělního otužileckého kosočtverce. Obšírněji, o to však jasněji popisuje zrození NOKu text, který vyšel v Pyšelských listech na podzim roku 2019. Nebylo by současnosti bez minulosti. Zaječický kroužek historiezpytců při akademické obci místního Oksfordu pro nás objevuje dávno pozapomenuté obyčeje a vrací jim život dle původních zvyklostí.

Kdy to začalo, je stále předmětem akademických studií, jedno je však možné říci s jistotou: hráz byla protržena a Wim Hof se nestačí divit. Ale začněme pěkně od ledu. 

Desatero Božích přikázání či dekalog považují židé a křesťané za příkazy, které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života. V bibli jsou vyjmenována dvakrát: poprvé v knize Exodus a podruhé v knize Deuteronomium. Podle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. V evropské kultuře je pak Desatero považováno i mimo okruh náboženství za etické minimum.

Nedělní Otužilecký Kosočtverec

Vytesáno do ledu

Zajímavá paralela se nabídla počátkem roku 2018 členům akademické obce nejmladší univerzity v česky mluvících zemí, zaječického Oksfordu. Když se totiž skupina místních badatelů sešla před předposledním víkendem ledna loňského roku při tradičním semináři na téma Co týden dal, co týden vzal, asistent Václav přednesl přítomným poznatky z natáčení celovečerního filmu Bába z ledu. A protože od myšlenky k její realizaci bývá v okolí Pyšel blíže než od pípy k toaletám, slovo dalo slovo a hned v neděli 21. ledna proběhla v nedaleké Sázavě empirická zkouška nabytých vědomostí na vlastní kůži. Křtu ledovou vodou se tehdy zúčastnilo pět otců-zakladatelů vzápětí vzniknuvšího spolku otužilců, kteří uskutečnili historicky první ponor na pláži čerčanských koupadel, jejichž historie se započala psát již v roce 1904.

Proč se tato bohulibá aktivita setkala s takovým ohlasem, jisté není dodnes, o něco jistější ale už dnes je, proč si nořící se akademici zvolili pro své vzniklé sdružení název Nedělní otužilecký kosočtverec. Jednak proto, že za termín společných ponorů si stanovili neděli. Druhak proto, že noření do ledové vody je tradičně nazýváno otužováním. A třeťak proto, že kosočtverec je vzhledem k historii, o níž pojednáme někdy příště, příhodnějším označením než kroužek.

O správnosti zvoleného názvu však akademiky utvrdila událost, k níž došlo během šestého ponoru dne 25. února roku 2018 (i Bůh stvořil svět během šesti dní – sic!). Oné neděle mrzlo tak, že Sázava byla zamrzlá a otužilci museli vysekávat v ledu díru. A tehdy na jedné z ker připlulo vytesané desatero Velkého Noka. Během následného semináře se akademikům věhlasného Oksfordu podařilo desatero rekonstruovat a opatřit nokumenickým výkladem (viz příloha tohoto pojednání). Tímto aktem byla činnost Nedělního otužileckého kosočtverce (zkr. NOK) posvěcena a od této chvíle je jisté, že i ten nejméně racionální počin zrodivší se v zaječickém inkubátoru na objevování poselství minulosti dříve či později získá pevnou oporu v budoucnosti.

NOK s námi, my NOKové!

Zaječický NOK prošel od té doby významným vývojem. Od prvotní pětice otců-zakladatelů dospěl kosočtverec k aktuálnímu počtu bezmála šedesáti NOKů – rozuměj těch, kdo podstoupili alespoň jeden společný ponor v Sázavě při teplotě vody do 10 stupňů Celsia. Ponorů se tradičně účastní NOKové všech věkových kategorií, přičemž ti nejmladší sotva dosahují věku šesti let. Celkem proběhlo již 35 ponorů, plus dva výjimečné a jeden k tomu. Sepsána byla tabulka hodností, jichž mohou NOKové za své ponory dosáhnout (viz příloha tohoto pojednání) a jednou ročně se koná výroční NOKování, kdy je uváděn NOKy vybraný NOK do Síně ledu (prvním byl zvolen Václav, otec myšlenky). Dosavadní rekord pro teplotu vody v době ponoru čítá málo uvěřitelných 0,2 stupně Celsia a akademici se nemohou shodnout, zda to jde ještě níž.

NOKové naplňují motto slavného holandského otužilce a extrémního sportovce Wima Hofa, přezdívaného Iceman Hof: „Zastavte se, dýchejte a udělejte z chladu svého přítele a učitele!“ No oni spíše využívají nedělní ponory jako záminku, proč jít i v neděli na studijní půllitr zlatavého moku, ale do očí vám to z nich nepřizná nikdo. Nebo alespoň skoro nikdo. No možná i přizná, ale nikdo se na to neptá, protože to každý ví.

S tím, jak postupně klesají teploty, blíží se nyní čas pro zahájení již 3. sezony ponorů, chvilek přátelství a poznávání hranic odolnosti lidského organismu. Máte-li chuť se naučit více o sobě a posloužit jako podklad pro další vědecké bádání, jste srdečně zváni každou neděli v odpoledních hodinách na společné ponory na čerčanských koupadlech. Sezona začíná ve chvíli, kdy teplota vody v Sázavě klesne na minimálně 10 stupňů Celsia. Jak praví NOKové: Nok s námi, my NOKové!

 

prof. Wenzel von Kreuz, Ph.D., NokBA, proděkan fakulty antropologických studií, Univerzita Oksford, Zaječice

Desatero Zaječického NOKa

  1. Podstoupíš alespoň jeden společný ponor v Sázavě na základně NOKů. (na plovárně Čerčany)
  2. Ponory podstoupíš dobrovolně a na vlastní triko. (vyjma stavu „nechce se mi“ – v takovém případě může býti na tobě ostatními NOKy spácháno mírné násilí na mezi)
  3. Ponory podstoupíš bez ohledu na aktuální počasí a teplotu vody i vzduchu. (vyjma III. stupně povodňové aktivity; aby mohl býti ponor oficiálně započítán do statistiky a sloužil postupu v rámci hodností, nesmí teplota vody v době ponoru přesáhnouti 10 oC; cca)
  4. Ponory podstoupíš oděn v plavecký úbor či prostohadrý. (rozuměj v plavkách nebo nahej)
  5. Nenecháš jiného NOKa na holičkách. (rozuměj podáš NOKovi pomocnou ploutev, bude-li ve chvíli ponoru či bezprostředně po něm v ohrožení života)
  6. Bezprostředně před ponorem, při ponoru, a zejména po vynoření se zdržíš jakýchkoli škodolibých poznámek na adresu spoluNOKů. (tělem v tělo vodám Sázavy jsou si všichni NOKové rovni)
  7. Máš právo 1x ročně navrhnouti NOKa do NOKové síně ledu. (můžeš navrhnouti i sám sebe, budeš-li však zbylými NOKy akceptován, budou tě ostatní NOKové doživotně SamoNOKem titulovati a pro ostatní NOKy se na tebe nebude vztahovati 6. přikázání Desatera)
  8. Jakýkoli spor s jiným NOKem vyřešíš smírně. (na důkaz čehož se se znesvářeným NOKem pozdravíte zdviženou levicí a pozdravem „Nok s tebou, NOKu“)
  9. Jsi NOK a NOKem zůstaneš. (nikdy nepodnítíš a nepřipustíš diskusi na téma genderové vyrovnanosti titulu NOK)
  10. Nevezmeš jména Velkého Noka nadarmo. (a zadarmo už vůbec ne!)

Kde všude jsme se nořili

Trochu statistik

Kronika ponorů

Kronika ponorů